Imiriyoni zababa 80 niyo mfashanyo ihejeje kuronswa Intamba murugamba

Imiriyoni zababa 80 niyo mafaranga ahejeje gutangwa n'amashirahamwe icenda muntumbero yo gushigikira umugwi nserukiragihugu Intamba muco bise "Dushigikire Intamba zacu"

Ayo mashirahamwe agera kuri cenda ahejeje gutanga intererano yo gufasha umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru INTAMBA kur'uno wa 21 Rusama2019 agizwe n'ama Banki abiri ariyo BCB yatanze imiriyoni cumi y'amafaranga y'uburundi(10.000.000),Ibanki KCB yatanze imfashanyo y'imiriyoni zitanu mumafaranga y'uburundi(5.000.000),Fenacobu yatanze imiriyoni cumi(10.000.000).Murayo mashirahamwe harimwo ay'ubwubatsi ariyo Shanghai mechanical port yatanze imiriyoni zitanu(5.000.000),Musumba steel yatanze imiriyoni mirongo ibiri(20.000.000).Murayo mashirahamwe yaterereye Intamba harimwo n'amashirahamwe ya Reta nka Regideso yatanze imiriyoni cumi(10.000.000)na Sosumo yatanze imiriyoni zitanu(5.000.000).N'amashirahamwe yitaho amagara meza y'abanyagihugu ntiyatanzwe gushigikira umugwi w'Intamba kuko inzu idandaza imiti ari Nile Gamma nayo yatanze imiriyoni zine     mumafaranga y'uburundi(4.000.000).


Ikibazo co kumenya nimba Ayo mashirahamwe azoherekeza Intamba muri Egypte uwaserukiye ishirahamwe Musumba Steel niwe yemeje icese ko iryo shirahamwe rihingura rikongera rikadandaza ivyuma vyo kwubaka rizoherekeza Intamba munkino za CAN muri Egypte mukwezi kwa ruheshi  2019.Inyuma y'ivyo birori vyo gushikiriza intererano uwurongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru Mu Burundi Reverien Ndikuriyo yaciye ashimira Ayo mashirahamwe yongera ayasaba kuzoshigikira Intamba murukino rwa kivandimwe ruzohuza Intamba na Aigle noir kuwa 31 Rusama umunsi witiriwe Intamba canke INTAMBA DAY, mbere bishobotse abasaba kuzorihira abakozi n'abo kugira bazoze kukibuga kuko uyo munsi ufise intumbero yo kweranya uburyo bwo gufasha Intamba.Ibirori bikaba vyasozerewe no kwifotoza hagati y' abaserukiye ayo mashirahamwe barikumwe na Reverien Ndikuriyo arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru Mu Burundi FFB